Zveme Vás na Gymplfest
dne 28. 6. 2018
na nádvoří GSS Mikulov

Informace pro budoucí:
1.A+1.HO,
primu.

Praxe - Řecký ostrov Rhodos začíná.

Kriteria přijímacího řízení IV.kolo.

Volný den ředitele školy pro nematuritní obory a hotelovou školu:
20.6.2018.

Výsledky přijímacího řízení-3.kolo

předchozí další

Po čem jdete nejčastěji

Novinky a aktuality

14červen
2018

Moderní vzdělávání na Gymnáziu a SOŠ Mikulov CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007337

Škola realizuje dvouletý projekt Moderní vzdělávání na Gymnáziu a SOŠ Mikulov, hrazený Evropskou unií z fondů VVV a MŠMT ČR v celkové výši 1 238 000,- Kč. Cíle projektu vycházejí ze šetření  zřizovatele v rámci Krajského akčního plánu, tzv. KAP. Projekt   vytváří takové aktivity, které poskytují dočasnou personální podporu škole, například koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, školní kariérový poradce. Aktivity jsou také realizovány v oblasti vzdělávání žáků -  podpora odborníků z praxe ve výuce, podpora ITC technologií zapojených do výuky, podpora čtenářské a matematické gramotnosti, podpora žáků ohrožených neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů.


14červen
2018

G-centrum na výletě

To, že průběh výuky odborného výcviku může proběhnout i netradičně, jsme si vyzkoušeli s žáky Pečovatelských služeb. Tak jako každý rok jsme na smluvním pracovišti v G – centru Mikulov absolvovali dva dlouho plánované a netrpělivě očekávané výlety do centra Mikulova. První výlet proběhl dne 18. 5. 2018 a jeho cílem byl kostel svatého Václava Zde nám pan probošt poutavou a zábavnou formou vyložil stručnou historii kostela a jeho zajímavosti. Cílem druhého výletu, který se uskutečnil dne 8. 6. 2018, byla zámecká zahrada. Tady jedna z našich žákyň přečetla klientům něco o historii Mikulova a jeho okolí. Poté jsme si prohlédli krásy zámecké zahrady a pokochali se výhledem na Mikulov. Protože většina klientů G – centra má omezenou pohyblivost, naše hlavní úloha spočívala v tom dopravit je bezpečně na invalidních vozících do cíle. Všichni jsme se tohoto úkolu zhostili na výbornou a sladkou odměnou na konci obou výletů byla návštěva cukrárny, kde jsme s klienty poseděli při malém občerstvení. Chtěli bychom touto formou poděkovat kolektivu G – centra za skvělou spolupráci během celého školního roku, za ochotu a vstřícnost při plánování společných akcí. Na spolupráci v dalším školním roce se těší Sylva Podzemská a žáci Pečovatelských služeb, GSS Mikulov

04červen
2018

A je to! - Maturita 2018

Ve dnech 16. – 18. a 21. - 23. května 2018 proběhla na Gymnáziu a střední odborné škole Mikulov poslední část maturitních zkoušek. Ústní část absolvovalo celkem 39 žáků ze tří ročníků – oktávy, 4. A a 4. HO. Písemnou i ústní část této „zkoušky dospělosti“ zvládlo 36 žáků. Slavnostní předání maturitních vysvědčení se konalo 29. května v Sale terreně na zámku za účasti paní místostarostky, pana ředitele a zástupce SRPDŠ. Všem maturantům gratulujeme a přejeme hodně studijních i osobních úspěchů do dalších let. třídní učitelky K. Dědáková, L. Koudelová a J. Švecová


Fotogalerie

Fotogalerie

Video

Video

Virtuální prohlídka

Prohlidka

Důležité dokumenty

  Partneři školy

Bowling Mikulov Hotel Galant Hotel Iris Nemocnice Valtice Srdce v domě MF Energy Kontaktni centrum Antir easyschool Gabauer & Griller AWIS Vinařské centrum Vinařství Vajbar ZF Mendelu